yeniboyut
07-kurani-kerim-meali

Kur’an-I Kerim Meali (Cep Boy)

Eser, yorum ilave edilmemiş Kur’an tercümesinin cep boyu halidir.[Devamı...]

Devami...
reconstruction-of-2

Reconstruction Of Religious Life In Islam

Bu eser, Yaşar Nuri Öztürk’ün ‘Yeniden Yapılanmak’ adlı eserinin, Ohio State University profesörü Ali Hayrani Öz tarafından yapılmış İngilizce tercümesidir.[Devamı...]

Devami...
laiklik-kpk

Kur’an Verileri Açısından Laiklik

Kur’an’ın, laikliği sadece hoş gören değil, isteyen bir kitap olduğunu Kur’ansal verilerle orta-ya koyan bu eser, İslam düşünce tarihinde bir ilktir.[Devamı...]

Devami...
cevap-veriyorum-2-1

Cevap Veriyorum (2)

Bu eser,  yazara çeşitli yollarla (internet, gazete ve görev yaptığı fakülte) yöneltilen seçme sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır.[Devamı...]

Devami...
islam-sosyaliz-mi-kpk

İslam Sosyalizmi

Suriyeli düşünür Mustafa Sibaî’nin Kur’an ve fıkıh verilerine dayanarak vücuda getirdiği ve Yaşar Nuri Öztürk’ün şiirsel Türkçesiyle dilimize kazandırdığı bu eser, İslam’ın kendine özgü ‘ruhçu sosyalizm’inin genişçe tanıtıldığı tek eserdir.[Devamı...]

Devami...
ses-birgun-yankilanir-kpk

Ses Birgün Yankılanır

Yaşar Nuri Öztürk’ün önemli ilmî-fikrî yazılarının bir bölümünü içeren bir eserdir.[Devamı...]

Devami...
deprem-2

Depremin Gösterdikleri

Büyük Sakarya depremi üzerine yapılan dinsel-sosyolojik değerlendirmelerin yapıldığı tarihî tespitler içeren bir eserdir.[Devamı...]

Devami...
ataturkten-sonraki-chp-2

Atatürk’ten Sonraki CHP

Bu eserde, Yaşar Nuri Öztürk’ün CHP’de geçirdiği milletvekili yıllarının gösterdiği siyasal ihanetlerle, siyasetin kazandırdığı deneyimler, bir düşünce adamının penceresinden tarihe not düşülmüştür. Aynı zamanda hem siyaset tarihi hem de fikir tarihi açısından incelenmesi gere-ken bir eserdir.[Devamı...]

Devami...
dincilik-1

İnsanlığı Kemiren İhanet Dincilik

Gerçek dini dışlayarak onun yerine bir istismar dini geçirmenin Kur’an’daki adı şirk, günlük hayattaki adı dinciliktir. Bu eser, tarih boyunca insanlık dünyasında temel zulüm olan dincilik konusunu bütün yönleriyle 7 bölümde ele almaktadır.[Devamı...]

Devami...
turkiyemektup-2

Türkiye’ye Mektuplar

Yaşar Nuri Öztürk’ün Türk-İslam düşünce ve toplumuyla ilgili kaygılarını, bu topluma öneri-lerini ve İslam’da yenilenme hareketiyle ilgili düşüncelerini ortaya koyan bir eserdir.[Devamı...]

Devami...
konferanslarim-1

Konferanslarım

Bu eserde, sadece bir ilim ve düşünce adamının konuşmaları değil, milyonları heyecan ve aksiyona sevk eden bir iman ve düşüncenin destanı sergilenmektedir.[Devamı...]

Devami...
asrisaadet-sehitleri-1

Asrısaadet Şehitleri

Bu eserde; şehitlik, cihat, inkârcılarla mücadele kavramlarının, egoist-politik çıkarlar uğruna dejenere edildiği günümüzde, Allah Elçisi’nin mücadelesini ve bu mücadele sırasında canla-rını vermiş arkadaşlarının hatıraları, abartma ve tabulaştırmaya gitmeden gösterilmiştir.[Devamı...]

Devami...