Cevap Veriyorum (2)

Cevap Veriyorum (2)


Bu eser,  yazara çeşitli yollarla (internet, gazete ve görev yaptığı fakülte) yöneltilen seçme sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır.

cevap-veriyorum-2


Ilgili Yazilar