Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir Bakış

Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir Bakış


Bu eser, 80 yıldır sorulmayan ve sorulmadığı için başımıza bin türlü dert açan  “İslam mira-sıyla Atatürk mirası, yani Muhammedi mirasla Mustafa Kemal mirası arasında çelişme var mıdır?” sorusuna cevap veren ve böyle bir çelişmenin olmadığını dinsel-tarihsel belge-lerle ispatlayan ilk eserdir. Eser 4 bölümden oluşmaktadır.

kurtulus-savasi


Ilgili Yazilar