Tarih Boyunca Bektaşilik

Tarih Boyunca Bektaşilik


Bu eserde, Türk tarihinin yediyüz yıllık bir devresini, sadece mistik düşünce açısından değil, sosyolojik, estetik, hatta politik ve ekonomik açılardan da etkilemiş olan bir ocak olan Bektaşilik, geniş sayılabilecek bir etüdün konusu yapılmıştır.

Eser 4 bölümden oluşmaktadır: Konunun Genel Durumu, Esas Yapısıyla Bektaşilik, Bozuluş Devri Bektaşiliği, Günümüzde Bektaşilik.

tarih-boyunca-bektasilik-1