The Eye Of The Heart

The Eye Of The Heart


İlk baskısı 1988 yılında Redhouse Press tarafından yapılan yapılan bu eser, yazarın, bir Ame-rikan yayın kuruluşu olan Redhouse Press için hazırladığı bir dosyanın tercümesinden oluş-maktadır.

yasar-nuriozturk


Ilgili Yazilar