Türkiye’ye Mektuplar

Türkiye’ye Mektuplar


Yaşar Nuri Öztürk’ün Türk-İslam düşünce ve toplumuyla ilgili kaygılarını, bu topluma öneri-lerini ve İslam’da yenilenme hareketiyle ilgili düşüncelerini ortaya koyan bir eserdir.

turkiyemektup


Ilgili Yazilar