Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü:İmamı Âzam Ebu Hanîfe
  • Home
  • Posts Tagged "Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü: İmamı Âzam"

Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü:İmamı Âzam Ebu Hanîfe

Eserde, İslam mezhepler fıkhının kurucusu ve Arap-Emevî despotizmine karşı özgürlüklerle akılcılığın ilk savunucusu İmamı Âzam Ebu Hanîfe’nin hayatı, mücadelesi, fikirleri ve şehit-liği 13 bölümde ele alınmıştır. İmamı Âzam vesilesiyle enine boyuna incelenen, ilk dönem İs-lam tarihi münasebetiyle Müslümanların uyanıp aydınlanmasını[Devamı...]

read more