İslam Nasıl Yozlaştırıldı
  • Home
  • Posts Tagged "İslam Nasıl Yozlaştırıldı"

İslam Nasıl Yozlaştırıldı

Bu eser, Kur’an’ın verileriyle ve Kur’an denetiminde İslam Fıkıh Tarihi olarak anılan sürecin eleştirisini amaçlayan bir çalışmadır. Eser, bir giriş ile iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Dinde Yozlaşmaya Vücut Veren Temel Sebepler bağımsız başlıklar altında tanıtılmıştır. İkinci bölümde, Bid’at,[Devamı...]

read more