Kuşadalı İbrahim Halvetî
  • Home
  • Posts Tagged "Kuşadalı İbrahim Halvetî"

Kuşadalı İbrahim Halvetî

Devrinde ‘Âriflerin Kutbu’ diye anılan Kuşadalı İbrahim Halvetî Türk mutasavvıfları arasın-da ayrı bir yere sahiptir. Yaşadığı devrin sosyal ve siyasal hayatı üzerinde dini-tasavvufi düşünceleriyle derin etkiler yapmış bulunan Kuşadalı, özellikle II. Mahmud devrinin, yeniçerilik ve Bektaşiliği ortadan kaldırmayı amaçlayan icraatında[Devamı...]

read more