İslam’i İslam’la Vuran Din Merkezli Batı Stratejileri (11 Eylül Sonrası Türkiye)
  • Home
  • Posts Tagged "Mustafa Tahir Öztürk"

Yard. Doç. Dr. Mustafa Tahir ÖZTÜRK

1974’te İstanbul’da doğdu. Müzik çalışmalarına lise yıllarında başladı. 1991’de İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı’nda başladığı lisans eğitimini “Kur’an-ı Kerim’de Güzellik Kavramı ve Bunun Musikiye Etkisi” adlı çalışmayla 1996’da tamamladı. Aynı yıl İ.T.Ü. Sosyal[Devamı...]

read more

Türk Mûsikisi Açısından Ezan

Türk Din Mûsikisi, müziğin aşkın bir realite olduğu düşüncesi üzerine şekillenmiştir. Buna bağlı olarak, namaz vakitlerini duyurmada bir araç olarak ortaya çıkmış olan ezan, Türk Milleti’nin elinde, icrasında güzel bir Türk geleneğini barındıran bir mûsiki haline gelmiştir. Yard. Doç. Dr.[Devamı...]

read more