Türk Mûsikisi Açısından Ezan
  • Home
  • Posts Tagged "Türk Müsikisi Açısından Ezan"

Türk Mûsikisi Açısından Ezan

Türk Din Mûsikisi, müziğin aşkın bir realite olduğu düşüncesi üzerine şekillenmiştir. Buna bağlı olarak, namaz vakitlerini duyurmada bir araç olarak ortaya çıkmış olan ezan, Türk Milleti’nin elinde, icrasında güzel bir Türk geleneğini barındıran bir mûsiki haline gelmiştir. Yard. Doç. Dr.[Devamı...]

read more