Din Maskeli Allah Düşmanlığı: Şirk

Din Maskeli Allah Düşmanlığı: Şirk

By In Kitaplar On 27 Ağustos 2014


Bu eser, Kur’an’ın insanlığa tanıttığı temel belalardan biri olan şirki, Arap-Emevî ambargo-sunu yıkarak Kur’an’da verildiği şekliyle tanıtan ilk eserdir.

Kur’an idrak ve irfanının en büyük temsilcilerinden biri olan Peygamber torunu İmam Cafer Sadık (ölm. 148/765) tarih önünde şu muhteşem tespiti yapmıştır:

“Emevîler’in İslam’a yaptıkları kötülük, tevhidin tanıtılmasına engel olmak değildi; on-ların İslam’a yaptıkları kötülük, şirkin tanınmasını engellemeleri idi.”

Bu engelleme, Emevîci din uleması tarafından kitaplara geçirilip dokunulmaz kılınmış ve böylece, Müslüman kitleler, asırlardır, şirki Kur’an’ın tanıttığı şekliyle tanımaktan mahrum bırakılmıştır. Şirk tanınmayınca tevhit tanınamamış, tevhit tanınmayınca da şirk, İslam cami-asını kuşatmıştır. Şirkin kuşatmasına uğramış bir kitlenin iflahının mümkün olmadığı, böyle bir kitlenin ürettiği hiçbir değerin işe yaramayacağı ise Kur’an’ın açık beyanları arasındadır.

İşte, İslam dünyasının asırlardır hüsrandan hüsrana sürüklenmesinin gerçek sebebi burada yatıyor.

Şirk konusunda, bugünün Emevî takipçisi siyaset dincilerinin yolu Emevîlerin yoluyla aynıdır. Onlar da, bir yandan yüzbinlerle ifade edilen camilerle, Kur’an kurslarıyla tevhidi anlatırken öte yandan en azılı Kelimei Şehadet düşmanı emperyalistlerle işbirliği yaparak şirkin tanınmasına giden tüm yolları tıkamaktadırlar. Böylece hem Müslümanları memnun ediyorlar hem de İslam’ın düşmanlarını.

sirk-din-maskeli-Allah-dusmanligi


Related Posts