Kur’an’da Lanetlenen Soy

Kur’an’da Lanetlenen Soy

By In Kitaplar On 24 Ağustos 2014


Lanetliler soyu bir zihniyet soyudur, ırk veya kan soyu değil. Lanetliler soyunun zihniyet ba-bası şeytandır. Ancak lanetliler soyunun maddî-somut bir örneği de vardır ve Kur’an’a göre bu soy, Emevî soyudur.

Emevîlerin ve Mekke şirk ordusunun başkumandanı Ebu Süfyan, Kur’an’da ‘şeytan’ olarak anılmaktadır. Ve Kur’an bize gösteriyor ki, şeytan, lanetlenenlerin baş temsilcisidir. Kur’an burada âdeta matematiksel bir tutarlılık sergileyerek, lanet soyun somutunun başına da soyu-tunun başına da şeytanı koymuştur.

Emevîler, Kur’an’ın lanetlediği tüm suçları işlediklerinden, Hz. Peygamber’in beyanıyla, İsra suresi 60. ayetin iniş sebebi olmuşlardır. İsra 60. ayet Kur’an’da sayılan lanetli günahları işleyenlerin tümünü bir soy olarak kabul etmemizi gerektirir.

Eser iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, Kur’an’ın lanetlediği soyun, somut ve ta-rihsel örneği ve temsilcileri tanıtılmıştır. İkinci bölüm, lanetlenmeye sebep oluşturan 20 küsur kötülüğün ve bu kötülüklere bulaşanların tanıtılmasına ayrılmıştır.

lanetlenen-soy


Related Posts