Akılcılık ve Kur’ancılığın Ekolü…

“İlimsiz din hiçbir işe yaramaz”
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk

Yeni Boyut Yayınları

Kur’an-ı Kerim Meali

350’yi aşkın baskı yapan bu eser, Kur’an’ın bugüne kadar yapılmış en poetik tercümesi sa-yılmaktadır.  Tek parantezin kullanılmadığı bu tercümede, özgün metin esas alınmış, yorum ilave edilmemiştir.[Devamı...]

read more

Kur’an’ı Tanıyor Musunuz?

Kur’an ısrarla ifade eder ki, o, söylediğini muhataplarına anlatan ve onları düşünmeye sevk eden bir kitaptır. Geleneksel din anlayışı, Kur’an’ın bu tezini tersine çevirmiştir. Geleneksel teze göre, Kur’an büyük kısmıyla anlaşılamayan bir kitaptır. Anlaşılabilen küçük bir kısmı ise müşkil, mücmel[Devamı...]

read more

Allah İle Aldatmak

Yaşar Nuri Öztürk’ün şaheserlerinden biri. Bugüne kadar 72 baskı yapan bu kitap, İslam düşünce tarihinde bir devrim olduğu kadar genel dinler tarihinde de bir devrim sayılmaktadır. Türkiye’de dinden siyasete, kültürden günlük hayata kadar bütün beşerî alanlarda büyük uyanışlar getiren eser[Devamı...]

read more

Din Maskeli Allah Düşmanlığı: Şirk

Bu eser, Kur’an’ın insanlığa tanıttığı temel belalardan biri olan şirki, Arap-Emevî ambargo-sunu yıkarak Kur’an’da verildiği şekliyle tanıtan ilk eserdir. Kur’an idrak ve irfanının en büyük temsilcilerinden biri olan Peygamber torunu İmam Cafer Sadık (ölm. 148/765) tarih önünde şu muhteşem tespiti[Devamı...]

read more

Maun Suresi Böyle Buyurdu

Bu eser, şu altı soruya Kur’an’ın verdiği cevapları gündem yapmaktadır: 1. Kamunun haklarını, halkın malını yiyenlerin din açısından durumları nedir? 2. Halkı soymayı kolaylaştırmak için dini, namazı-niyazı araç yapanların din açısından durumları nedir? 3. İbadetlerine riya bulaştıranların din açısından durumları[Devamı...]

read more

Ebu Zer

Son yıllarda Türkiye bir zulümler arenasına dönüştürülerek korkunç bir çehre değişikliğine uğratıldı. Bu zulümleri kotaranların resmi iktidar kanadı da ona ‘paralel’ destek veren kanadı da Emevi dincisiydi. Akıl, dürüstlük ve aydınlığı nefes alamaz hale getiren bu dinci koalisyonun icraatı, temelde[Devamı...]

read more

Kur’an’da Lanetlenen Soy

Lanetliler soyu bir zihniyet soyudur, ırk veya kan soyu değil. Lanetliler soyunun zihniyet ba-bası şeytandır. Ancak lanetliler soyunun maddî-somut bir örneği de vardır ve Kur’an’a göre bu soy, Emevî soyudur. Emevîlerin ve Mekke şirk ordusunun başkumandanı Ebu Süfyan, Kur’an’da ‘şeytan’[Devamı...]

read more

Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü:İmamı Âzam Ebu Hanîfe

Eserde, İslam mezhepler fıkhının kurucusu ve Arap-Emevî despotizmine karşı özgürlüklerle akılcılığın ilk savunucusu İmamı Âzam Ebu Hanîfe’nin hayatı, mücadelesi, fikirleri ve şehit-liği 13 bölümde ele alınmıştır. İmamı Âzam vesilesiyle enine boyuna incelenen, ilk dönem İs-lam tarihi münasebetiyle Müslümanların uyanıp aydınlanmasını[Devamı...]

read more

Kur’an’ın Temel Kavramları

2 cilt halinde hazırlanmış bu eser, günümüz insanının Kur’an’ın mesajını ve muhtevasını gereğince kavraması açısından anahtar kitaptır. Hacmi ve içerdiği maddeler itibariyle hiçbir dilde karşılığı olmayan ‘felsefî Kur’an lügati’ niteliğindedir. 250 civarında temel kavram enine boyuna incelenmiştir.  [Devamı...]

read more

Kur’an’ın Temel Buyrukları

Eser, emirler ve yasaklar halinde 2 bölüm olarak düzenlenmiştir. Tüm buyruklar, surelerin vahyediliş sırası esas alınarak sıralanmıştır.[Devamı...]

read more

Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir Bakış

Bu eser, 80 yıldır sorulmayan ve sorulmadığı için başımıza bin türlü dert açan  “İslam mira-sıyla Atatürk mirası, yani Muhammedi mirasla Mustafa Kemal mirası arasında çelişme var mıdır?” sorusuna cevap veren ve böyle bir çelişmenin olmadığını dinsel-tarihsel belge-lerle ispatlayan ilk eserdir.[Devamı...]

read more