Akılcılık ve Kur’ancılığın Ekolü…

“İlimsiz din hiçbir işe yaramaz”
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk

Yeni Boyut Yayınları

Fâtiha Suresi Tefsiri

Yaşar Nuri Öztürk’ün tefsir çalışmalarının ilk ürünlerinden olan bu eser, Fâtiha suresinin bir tefsiridir.[Devamı...]

read more

Türk Mûsikisi Açısından Ezan

Türk Din Mûsikisi, müziğin aşkın bir realite olduğu düşüncesi üzerine şekillenmiştir. Buna bağlı olarak, namaz vakitlerini duyurmada bir araç olarak ortaya çıkmış olan ezan, Türk Milleti’nin elinde, icrasında güzel bir Türk geleneğini barındıran bir mûsiki haline gelmiştir. Yard. Doç. Dr.[Devamı...]

read more

Cevap Veriyorum

Bu eser,  yazara çeşitli yollarla (internet, gazete ve görev yaptığı fakülte) yöneltilen seçme sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır.[Devamı...]

read more

Anadilde İbadet Meselesi

Yaşar Nuri Öztürk’ün şaheserlerinden biri sayılan bu eserde, Asrısaadet’te tanınmış ve daha sonra kitlelerin elinden alınmış bir hakkın savunması yapılmıştır. Bu hak, anadilde ibadet hakkıdır. Eser, 2 ana bölüm ve bir ek bölümden oluşmaktadır.[Devamı...]

read more

İmamı Âzam Savunması

Bu kitap, tarihin en büyük mazlumlarından birinin haklarını savunmak için yazıldı. Bu savunu aynı zamanda İmamı Âzam Ehlisünneti’nin de bir savunusudur. Çünkü ortalarda dolaştırılan ‘Ehlisünnet’, İmamı Âzam’ın temsil ettiği Ehlisünnet asla değildir. İmamı Âzam, aynı zamanda ve hatta her şeyden[Devamı...]

read more

Batı Sömürgeciliği Ve İslam Dünyası

Bu eser, 6 bölümden oluşmaktadır: Batı’nın İslam’a Bakışı, İslam ve Sahte İslamlar, İslam Dünyası’nda Diriliş Belirtileri, Türkiye Gerçeği, 11 Eylül ve Irak İşgali’nin Düşündürdükleri ve Röportajlar.[Devamı...]

read more

Kur’an’ı Anlamaya Doğru

Eser, Kur’an’ın, geleneksel dayatmaları aşarak okunup anlaşılmasının önünü açan yazılardan oluşmaktadır.[Devamı...]

read more

Muhammed Tevfik Bosnevî

Halvetiyye tarikatının önde gelen kol başlarından biri olan Bosnalı Muhammed Tevfik hakkındaki kitap, çapında tek kaynaktır.[Devamı...]

read more

The Eye Of The Heart

İlk baskısı 1988 yılında Redhouse Press tarafından yapılan yapılan bu eser, yazarın, bir Ame-rikan yayın kuruluşu olan Redhouse Press için hazırladığı bir dosyanın tercümesinden oluş-maktadır.[Devamı...]

read more

Kur’an’ın Yarattığı Devrimler

Yaşar Nuri Öztürk’ün şaheserlerinden biri olan bu eser, İslam düşünce tarihinde adı ve muh-tevası bakımından ilk ve şu an itibariyle tek eserdir. Kur’an’ın yarattığı devrimler iki ana baş-lık altında verilmiştir: 1. Mevcudu yıkarak yaratılan devrimler, 2. Olmayanı getirerek yaratılan devrimler[Devamı...]

read more

Kur’an-I Kerim Meali (Büyük Punto)

Eser, yorum ilave edilmemiş Kur’an tercümesinin büyük boy (rahle boyu) olarak basılmış halidir.[Devamı...]

read more

Kur’an-I Kerim Meali (Küçük Boy Metinli)

Bu eserde, Kur’an’ın Arapça orijinal metniyle birlikte yorum ilave edilmemiş tercümesi mevcuttur. Küçük boy olarak basılmıştır.[Devamı...]

read more

Kur’an-I Kerim Meali (Büyük Boy Metinli)

Bu eserde, Kur’an’ın orijinal Arapça metniyle birlikte yorum ilave edilmemiş tercümesi mevcuttur. Büyük boy olarak basılmıştır.[Devamı...]

read more

Kur’an-I Kerim Meali (Surelerin İniş Sırasına Göre)

80’i aşkın baskı yapan, yorum ilave edilmemiş Kur’an tercümesinin olduğu bu eserde Kur’an surelerinin tertibi, vahyin iniş sırası (kronolojik) esas alınarak yapılmıştır.[Devamı...]

read more