İmamı Âzam Savunması

İmamı Âzam Savunması

By In Kitaplar On 30 Nisan 2014


Bu kitap, tarihin en büyük mazlumlarından birinin haklarını savunmak için yazıldı. Bu savunu aynı zamanda İmamı Âzam Ehlisünneti’nin de bir savunusudur. Çünkü ortalarda dolaştırılan ‘Ehlisünnet’, İmamı Âzam’ın temsil ettiği Ehlisünnet asla değildir.

İmamı Âzam, aynı zamanda ve hatta her şeyden önce bir siyaset öncüsüdür. Çünkü başını siyasal mücadelesi uğruna vermiştir. Onu şehit edenler, fıkıhtaki fikirleri yüzünden değil, siya-sal düşünce ve eylemleri yüzünden şehit ettiler.

İmamı Âzam’ın irfan, idrak ve şahsiyetinde üç temel unsur var: Siyasal unsur, fıkhın muame-lât (hukuk) alanıyla ilgili unsur, fıkhın iman ve ibadet alanı (amelî fıkıh) ile ilgili unsur. Altı buçuk asırlık sözde ‘Hanefî’ Osmanlı saltanatı bunların birincisine yani siyasal yana asla yanaş-mamıştır. Sadece Osmanlı değil, bütün İslam tarihi İmamı Âzam’ın bu yanına tamamen uzak durmuştur. Dahası var:

Osmanlı tarihi, İmamı Âzam’ın siyasal fikirlerinin tam aksi bir seyir ve icraatı esas al-mıştır.

Yaşar Nuri Öztürk’ün,İmamı Âzam’la ilgili tezlerinden biri, siyasal İmamı Âzam’ın temel düşüncelerinin Cumhuriyet Devrimi’nin icraatıyla örtüştüğüdür. Bu örtüşmenin varlığını inkâr edemeyenler, işi mugalataya boğuyorlar: “Ne alakası var, efendim? İmamı Âzam din adamı, Atatürk asker ve devlet adamı. Üstelik aralarında on iki asır zaman farkı var.”

Bu lakırdının ilim ve fikir açısından beş paralık kıymeti yoktur.İki fikir arasında münasebet olması için bu fikirlerin sahipleri akraba veya meslektaş olmak, aynı zamanda ve memlekette yaşamak zorunda mı? Kitabı okuyunca, Yaşar Nuri Öztürk tezinin isabetini ve bu büyük düşü-nürün dehasını bir kez daha yakından göreceksiniz.

06-imami-azam-baski


Related Posts