Din Ve Fıtrat

Din Ve Fıtrat

By In Kitaplar On 3 Haziran 2014


Bu eser, yazarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile New York’taki Theological Seminary of Barrytown’da okuttuğu derslerin bazı bölümlerinin yayına hazırlanmasıyla oluşmuştur. 1984-1987 yılları arası ders ve seminer malzemesi, Doğu ve Batı’daki ilgili son yayınların gözden geçirilmesiyle genişletilmiş ve sadece öğrenciye değil, araştırma yapa-caklara ve halka yararlı olabilecek hale getirilmiştir.

Eser; Din Kavramı ve İslam Bilginlerinin Din Anlayışları, İslam Kaynaklarında Fıtrat Kavramı, Fıtrat Tavrı Olarak Dua, Fıtratın Belirişi, Fıtrat Dininin Karakteristikleri, Fıtrat Dininin Temel İnançları adlı 6 bölümden oluşmaktadır.

din-ve-fitrat


Related Posts