Enel Hak İsyanı: Hallâc-I Mansûr

Enel Hak İsyanı: Hallâc-I Mansûr

By In Kitaplar On 15 Ağustos 2014


2 ciltlik bu eser, bir şehit-sûfî düşünürün hayat ve düşüncelerini anlatmaktan çok daha fazla bir şeydir. Eserde, Hallâc-ı Mansûr’un çileli hayatı münasebetiyle İslam düşünce ve siyaset tarihinin alışılmışa hiç uymayan bir tahlili yapılmıştır. Bu eser okunmadan, Kur’an mesajına tarih boyunca ve bugün musallat olmuş egemen güçleri ve onların İslam’a ve insanlığa yaptık-ları kötülükleri deşifre etmek imkânsız denecek kadar zordur.

Eserin Prof. Dr. Tevfik Sübhanî tarafından yapılan Farsça tercümesi, ‘Şehîd-i Râh-ı Hakikat o Işk’ adıyla Rûzene Yayınevi tarafından 2003 yılında Tahran’da yapılmıştır.


Related Posts