Kitaplar
  • Home
  • Archive by Category "Kitaplar"
  • (Page 3)

Kur’an Verileri Açısından Laiklik

Kur’an’ın, laikliği sadece hoş gören değil, isteyen bir kitap olduğunu Kur’ansal verilerle orta-ya koyan bu eser, İslam düşünce tarihinde bir ilktir.[Devamı...]

read more

Cevap Veriyorum (2)

Bu eser,  yazara çeşitli yollarla (internet, gazete ve görev yaptığı fakülte) yöneltilen seçme sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır.[Devamı...]

read more

İslam Sosyalizmi

Suriyeli düşünür Mustafa Sibaî’nin Kur’an ve fıkıh verilerine dayanarak vücuda getirdiği ve Yaşar Nuri Öztürk’ün şiirsel Türkçesiyle dilimize kazandırdığı bu eser, İslam’ın kendine özgü ‘ruhçu sosyalizm’inin genişçe tanıtıldığı tek eserdir.[Devamı...]

read more

Ses Birgün Yankılanır

Yaşar Nuri Öztürk’ün önemli ilmî-fikrî yazılarının bir bölümünü içeren bir eserdir.[Devamı...]

read more

Depremin Gösterdikleri

Büyük Sakarya depremi üzerine yapılan dinsel-sosyolojik değerlendirmelerin yapıldığı tarihî tespitler içeren bir eserdir.[Devamı...]

read more

Atatürk’ten Sonraki CHP

Bu eserde, Yaşar Nuri Öztürk’ün CHP’de geçirdiği milletvekili yıllarının gösterdiği siyasal ihanetlerle, siyasetin kazandırdığı deneyimler, bir düşünce adamının penceresinden tarihe not düşülmüştür. Aynı zamanda hem siyaset tarihi hem de fikir tarihi açısından incelenmesi gere-ken bir eserdir.[Devamı...]

read more

İnsanlığı Kemiren İhanet Dincilik

Gerçek dini dışlayarak onun yerine bir istismar dini geçirmenin Kur’an’daki adı şirk, günlük hayattaki adı dinciliktir. Bu eser, tarih boyunca insanlık dünyasında temel zulüm olan dincilik konusunu bütün yönleriyle 7 bölümde ele almaktadır.[Devamı...]

read more

Türkiye’ye Mektuplar

Yaşar Nuri Öztürk’ün Türk-İslam düşünce ve toplumuyla ilgili kaygılarını, bu topluma öneri-lerini ve İslam’da yenilenme hareketiyle ilgili düşüncelerini ortaya koyan bir eserdir.[Devamı...]

read more

Konferanslarım

Bu eserde, sadece bir ilim ve düşünce adamının konuşmaları değil, milyonları heyecan ve aksiyona sevk eden bir iman ve düşüncenin destanı sergilenmektedir.[Devamı...]

read more

Asrısaadet Şehitleri

Bu eserde; şehitlik, cihat, inkârcılarla mücadele kavramlarının, egoist-politik çıkarlar uğruna dejenere edildiği günümüzde, Allah Elçisi’nin mücadelesini ve bu mücadele sırasında canla-rını vermiş arkadaşlarının hatıraları, abartma ve tabulaştırmaya gitmeden gösterilmiştir.[Devamı...]

read more

Kur’an Açısından Şeytancılık

Bu eser Kur’an’ın şeytan ve şeytancılıkla ilgili bakış açısını ortaya koymakta, buna bağlı olarak, bugünkü İslam dünyasının nasıl bir şeytanî yönetimin cenderesinde kıvrandığını Kur’ansal verilerle göstermektedir. Eser, 5 bölümden oluşmaktadır.[Devamı...]

read more

Kur’an Verileri Işığında Tasavvuf Ve Tarikatlar I-II

Tasavvuf konusunu tarihi ve felsefesiyle ayrıntılı biçimde inceleyen bu eserin şu an itibariyle hiçbir dilde bir karşılığı yoktur. Tasavvuf konusunda konuşmak, en nadide mücevherlerle en basit çakıl taşlarının ve kömür parçalarının birbirine karıştığı bir küme hakkında konuşmaya benzer. Tespitlerinizi nadide[Devamı...]

read more