Enel Hak İsyanı: Hallâc-I Mansûr
  • Home
  • Posts Tagged "Enel Hak İsyanı: Hallâc-I Mansûr"

Enel Hak İsyanı: Hallâc-I Mansûr

2 ciltlik bu eser, bir şehit-sûfî düşünürün hayat ve düşüncelerini anlatmaktan çok daha fazla bir şeydir. Eserde, Hallâc-ı Mansûr’un çileli hayatı münasebetiyle İslam düşünce ve siyaset tarihinin alışılmışa hiç uymayan bir tahlili yapılmıştır. Bu eser okunmadan, Kur’an mesajına tarih boyunca[Devamı...]

read more